• Welkom bij Oprit Duurzaamheid

  Dit is het juiste adres voor advies op het gebied van duurzaamheid met strategisch beleid. Donald van den Akker helpt graag om organisaties van de bestaande situatie naar een duurzame weg te loodsen.

  Zoals je merkt wordt er nog volop gebouwd aan deze site. Maar wil je direct meer informatie, stuur dan een mail naar info@opritduurzaamheid.nl. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op!
  Donald van den Akker


 • Zelflevering

  maart 12, 2012 by · Comments Off on Zelflevering
  Filed under: Duurzame Energie, Tweede Kamer, zelflevering 

  In mijn achtertuin staat een appelboom. De boom zal er wel nog jaren kunnen blijven staan en elk jaar weer appels leveren. Vrienden van mij hebben het anders aangepakt. Ze zijn gezamenlijk een boomgaard gestart en plukken daar hun appels. Ook lekker. Allemaal vrij gewoon, niets bijzonders.

  Maar als we de appelboom vervangen voor een zonnepaneel, dan wordt het ineens een ander verhaal. Niet voor mijn zonnepaneel in mijn achtertuin. Maar wel voor mijn vrienden. Hun boomgaard is een zonneweide geworden. Maar waar ze voorheen appels mee naar huis namen, is dat nu duurzame energie. En dan gebeurd er ineens iets raars: er moet energiebelasting en btw worden betaald. De zonneweide wordt ineens een wel erg dure hobby, dus houden mijn vrienden het toch maar bij appels.

  Ziehier in een notedop de discussie omtrent ‘zelflevering’: het aan jezelf leveren van duurzame energie. Doordat er ineens energiebelasting en btw betaald moet worden, is het opwekken van duurzame energie op afstand ineens niet meer aantrekkelijk. Een gemiste kans! Terwijl in 1996 door het ‘paarse’ kabinet de energiebelasting juist werd ingevoerd om duurzame energie te stimuleren. Totdat de Europese Unie daar in 2004 een stokje voor stak.

  In 2011 is met name door Diederik Samson (PvdA) een aantal malen geprobeerd het onderwerp terug te krijgen op de politieke agenda. Helaas zonder resultaat. Oprit Duurzaamheid besloot toen in het najaar van 2011 om samen met het Klimaatverbond een nieuwe poging te doen. Samen met o.a. e-Decentraal en de DE-koepel zijn verschillende communicatietrajecten gebundeld. Uiteindelijk hebben de inspanningen van CDA-kamerlid Marieke van der Werf er toe geleid dat een motie werd aangenomen om de materie eens goed te onderzoeken. Namens een brede alliantie van verschillende organisaties, heeft Oprit Duurzaamheid daarop de coördinatie gevoerd bij het opstellen van een ‘Terms of Reference’ voor een dergelijk onderzoek. Minister Verhagen heeft de Tweede Kamer beloofd om deze ToR en de alliantie te betrekken in zijn onderzoek.

  Meer informatie over ‘zelflevering’ kunt u vinden op de site www.zelflevering.nl welke door Oprit Duurzaamheid wordt opgezet.

  Deze ‘term of Reference’ vindt u hier.

  Klimaatbeleid 2.0

  maart 12, 2012 by · Comments Off on Klimaatbeleid 2.0
  Filed under: gemeente, Klimaatbeleid 2.0, transitie 

  Op verzoek van AgentschapNL heeft Oprit Duurzaamheid in 2011 een notitie geschreven over een modernere manier van kijken naar het lokale klimaatbeleid. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de transitietheorie. De essentie van de notitie is dat veel gemeenten op lokaal niveau welliswaar een regimespeler zijn, maar op landelijk niveau tot de niche behoren. Meer verbinding maken met andere gemeenten is nodig om sterker te staan om veranderingen te realiseren. Daarnaast zullen gemeenten op lokaal niveau veel meer de samenwerking moeten zoeken met andere partijen en daar een faciliterende rol in moeten vervullen. Het is immers niet alleen de gemeente die werkt aan lokaal klimaatbeleid!

  De notitie ‘Naar een lokaal klimaatbeleid 2.0’ vindt u hier.

  Sturen naar de klimaatneutrale stad

  oktober 13, 2010 by · Comments Off on Sturen naar de klimaatneutrale stad
  Filed under: Geen categorie 

  Een klimaatneutrale stad ontstaat niet vanzelf. Sturing is nodig om deze ambitie te realiseren. De complexiteit is echter enorm, zowel op het gebied van klimaatverandering, de vele betrokken partijen als de stedelijke omgeving zelf. Om hier mee om te gaan, schiet het bestaande sturingsinstrumentarium tekort. Oprit Duurzaamheid helpt u om nieuwe wegen te vinden.

  Oprit Duurzaamheid heeft in 2010 onderzoek gedaan waaruit bleek dat sturing nauwelijks deel uit maakt van gemeentelijk klimaatbeleid. De nadruk ligt veelal op ‘wat’ de gemeente moet doen. De ‘hoe’ vraag is echter even belangrijk. Hoe krijg ik andere partijen medeverantwoordelijk? Hoe betrek ik burgers er bij? Hoe creëer ik ruimte voor verandering? En hoe stel ik me als gemeente op in dit proces? Oprit Duurzaamheid kan u hierbij ondersteunen.

  Om het onderzoek te downloaden, klik hier.